Erhverv

En virksomhed skal give overskud – ellers er der ingen virksomhed på sigt!

Jeg er for dig, virksomhedsejer, som ønsker at gøre en “skal -opgave” – ​​​​jeres arbejdsmiljøarbejde – til en profitabel forretning, til glæde for dine kunder, dine medarbejdere og dig selv.  

Min ekspertise ligger inden for:

 • at styrke samarbejdet i virksomheden
 • gør dine medarbejdere mere effektive
 • forbyg sygefravær
 • fastholdelse af værdifulde medarbejdere
 • forebygge og håndtere arbejdsbetingede overbelastninger
 • holdbare tilbagevendingsplaner for langtidssygemeldte
 • udvikling af arbejde og samarbejde i samarbejds- og arbejdsmiljøorganisationer
 • rådgivning omkring løsning af arbejdsmiljøproblemer indenfor det psykosociale felt
 • screening af virksomheden ift. efterelse af Arbejdstilsynets krav
 • Arbejdsmiljølovgivning

Jeg tilbyder:

 

faste koncepter + det løse:

 • APV og årlig arbejdsmiljødrøftelse , –  Transperant +
 • Trivsel og Stress pakken , tager hånd om det psykiske arbejdsmiljø
 • AMO pakken , sikre ved jeres arbejdsmiljøorganisation og arbejdsmiljøarbejde giver værdi
 • Det løser, fx ledercoaching, Kick of møder med oplæg mm, se nedenfor 
 • Online kurser , “Få effektive medarbejdere”

 

Jeg arbejder gennem:                                

Opgaveløsning
Rådgivning

Coaching
Foredrag og oplæg
Facilitering
Behandler
      

Hvem er mine kunder?                    

M indre virksomheder
Uddannelsesinstitutioner
Foreninger ol.
        

                                                                                         

                                                                                                                                               

Transparent+
APV og årlig arbejdsmiljødrøftelse

 

Er et koncept hvor du sikre, at der er styr på de lovpligtige formelle arbejdsmiljøopgaver.

Konceptet kører over 3 år, “en APV periode”, hvor jeg sørger for tingene sker og er i orden.
I den 3-årige kontraktperiode får du:
Ydelsen År 1 År 2 År 3  

År 4
(ny periode)

APV kortlægning x x
Status på APV og nye APV områder x x x x
Status og evt. forebyggelse af ulykker og øvrige arbejdsmiljømarkører x x x x
Årlig arbejdsmiljødrøftelse x x x x
Kompetenceplan for arbejdsmiljøorganisationen/de arbejdsmiljøansvarlige x x x x

Når en virksomhed har én ansat er der ifl. Lov om arbejdsmiljø krav om, at disse formelle opgaver skal løses.
Mange oplever det besværligt, med dette koncept bliver det let men også værdifuldt for dig og dine ansatte.

 

Vi-Modellen

I mit arbejde har jeg en model, VI-modellen , som jeg tager udgangspunkt i.
Med VI-modellen sikre jeg, at vi kommer hele vejen rundt.

“VI” står for Værdi og Indsats.
og “VI” står også for at vi, ledelse og medarbejdere, arbejder sammen.

 

 

Trivsel og Stress pakken

Til dig som virksomhed, der ønsker at være proaktiv ift. medarbejdernes trivsel og arbejdsevne.

OG

Til dig som virksomhed, der har brug for at handle aktivt, for at sikre at medarbejderne fremadrettet er fuldt arbejdsdygtige, samarbejdende, innovative osv.

Forebyggelse er bedre en helbredelse, men her kan du få begge dele!

Alle niveauer:
– skabe og fastholde en sund og robust kultur
– forebyggelse, fx inden for større organisationer ændring
– rette op fx efter længere tids belastning
– reparere hvis det er gået galt

Et sundt og robust arbejdsmiljø er en FÆLLES SAG.

 Læs mere om stress, klik   HER

 

Pakke sammensat efter jeres behov.

Sammen skaber vi præcist den pakke, som opfylder jeres unikke behov. 

Lige fra kortlægning til planlægning over til eksekvering og implementering .

Pris udarbejdes individuelt efter sammensætningen af ​​aftalen.  

 

AMO konceptet

Få fuld værdi ud af jeres arbejdsmiljøorganisation                   

Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) er et lovkrav, når man har 10 ansatte eller mere.
Der er krav til valg af arbejdsmiljørepræsentanter (AMR).

Læs mere på www.at.dk

Med AMO-pakken får du:

 • en velsmurt arbejdsmiljøorganisation, som bidrager aktivt og værdiskabende til virksomheden
 • fælles fodslag gennem fælles målsætning
 • deltagende arbejdsmiljørepræsentanter, der ved hvad opgaven går ud på, hvad der forventes af dem og hvad de skal bidrage med
 • lederrepræsentanter der samarbejder og inddrager arbejdsmiljørepræsentanten, således arbejdsmiljøet udvikles og det høje niveau fastholdes

Priseksempel:

For en virksomhed med 15 ansatte: fra 15.000 kr. (ex moms og transport)

Arbejdsmiljøarbejdet skal give mening og værdi!

 

 

 

Rikke i halv profil

Det løse:

Med min ekspertise inden for det psykosociale arbejdsmiljø og organisationsudvikling, kan jeg løfte din virksomhed til et niveau, hvor du vil opleve på indsatsen ikke kan blive økonomisk rentabel, men hvor du kan fortælle om bæredygtighed og robusthed ift. medarbejderne og organisationen.

Du og dine medarbejdere vil opleve en højere grad af arbejdsglæde og stolthed.

Og som du ved, er stolte medarbejdere en god reklame.

Jeg arbejder primært gennem rådgivning på alle niveauer:
– organisation
– grupper
– teams
– og 1: 1

Jeg er også igangsætter gennem fælles introduktion, viden og afsæt.

Sundt- Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøarbejdet skal give mening og værdi!

Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) er et lovkrav, når man har 10 ansatte eller mere. Der er krav til valg af arbejdsmiljørepræsentanter (AMR).

Læs mere på www.at.dk

Med AMO-pakken får I en velsmurt arbejdsmiljøorganisation, som bidrager aktivt og værdiskabende til virksomheden.

Herunder:  

 • Udvikling af arbejdsmiljøorganisationen
 • Fælles fodslaw gennem fælles målsætning 
 • Ambitiøse og deltagende arbejdsmiljørepræsentanter
 • Veluddannede arbejdsmiljøgrupper 

Priseksempel:

For en virksomhed med 15 ansatte:      fra 15.000 kr. (ex moms og transport)