Samtaleforløb

Til dig som har brug for at tale én til én

Du kommer ind i et dybt fortroligt rum, hvor du mærker nærvær og omsorg for dig, din situation og dine behov.

Vi er ikke herre over, hvad vi bliver ramt af, hverken privat eller arbejdsmæssigt.

Overbelastningsreaktioner/stresssymptomer kan komme af mange forskellige årsager. Ofte er der et sammenfald af forskellige livsomstændigheder andre gang er det forhold på arbejdet eller derhjemme, der bliver alt for meget. Læs mere om stress under Viden

For nogle handler det om, at de er overvældet af deres situation og de fysiske,mentale og følelsesmæssige reaktioner. De har svært ved at få overblik og oplever sig handlingslammede.

Andre har så svære stresssymptomer, at de har brug for at få en håndholdt hjælp med fuldt individuelt fokus.
Uanset hvad din situation er, kan du være sikker på at jeg tager udgangspunkt i netop dine behov.

Uanset hvad din situation er, kan du være sikker på at jeg tager udgangspunkt i netop dine behov.

Samtaleforløbet skal give dig:

➢ indsigt i og forståelse for hvorfor du har reageret og at din reaktion er normal ift. den belastning du har været udsat for
➢ overblik over din situation
➢ gøre dig symptomfri
➢ gøre dig i stand til at genkende signalerne, hvis der kommer et nyt pres
➢ redskaberne til at håndtere nye symptomer
➢ stoppe op og handle inden du bliver for påvirket således du går herfra med ro i sindet og troen på, at du kan handle.

Din sikkerhed:
For at sikre at min kompetencer matcher dine udfordringer, har vi en gratis og uforpligtende telefonsamtale, inden vi starter et samtaleforløb op. Samtalen tager ca. 20 min.

Jeg giver dig en garanti for, at du vil opnå forandringer – ellers får du pengene retur!

De fleste der har været igennem et stressforløb, føler sig lidt forandret, når de kommer ud på den anden side. Mange oplever det som, at kroppen og psyken siger fra hurtigere end tidligere. Det er advarselstegn, som skal beskytte dig så du får reageret og stoppet op i tide.

På landsplan bliver de allerfleste helt stressfri. Men der er en ganske lille gruppe, som har været så hårdt ramt, at de desværre efterlades med varige mén. Netop derfor er det vigtigt, at tage symptomerne alvorlige og komme i gang med et samtaleforløb så hurtigt som muligt.

Jo før – jo bedre
Jeg kan hjælpe dig uanset, om du er let ramt eller hårdt ramt. Men hvis du kan tage tingene i opløbet, skal der ofte ikke så meget til, før du kan selv igen. Som regel skal der kun 2-3 samtaler til.
Hvis du først når ud, hvor belastninger er blevet så store, at du står på grænsen til en sygemelding eller måske er blevet sygemeldt, skal du forvente, at det vil kræve et længere forløb at blive helt rask igen, ofte 8 – 10 samtaler.

Men husk, der er hjælp at hente, du står ikke alene!

Jeg støtter dig igennem hele processen. Du bliver først “sluppet”, når du selv føler dig klar.

Jeg certificeret stresscoach. Jeg har arbejdet med stressramte mennesker, forebyggelse og håndtering af stress den sidste 10 år, så du er i sikker hænder.

I et forløbet får du:

 • Individuelt sammensat samtaler efter dit behov
 • Bogen “mindre stress MERE OVERSKUD” af Bjarne Toftegaard
 • En arbejdsbog til dine personlige noter
 • Div. redskaber som fx Livshjulet og værdikortet
 • Skriftlige materialer om fx “Reciliens” og “Assertiv kommunikation”
 • Og selvfølgelig kaffe / te, vand mm under samtalerne

Priser: se nederst på siden

Book en GRATIS og UFORPLIGTENDE samtale og få afklaret om tilbud, der passer til dig. Book nederst på siden.

Rikke - tæt på

Samtaleforløbet

Samtaleforløbet bliver sammensat af din individuelle behov og ønsker. Jeg hjælper både de med begyndende anvendelse og de med svære stresssymptomer.

Rammen for forløbet:
Samtaleforløbet kan foregå ansigt til ansigt i mit samtalerum “Vognen” (se billeder nedenfor), i naturen, telefonisk eller virtuelt.

Metoden i forløbet:
Oftest starter vi med at mødes, hvorefter vi senere i forløbet kan tale samme telefonisk eller virtuelt. Det aftales fra gang til gang efter dit behov.

Vi kommer til at samarbejde og du vil også komme til at arbejde med tingene mellem samtalerne.

Gennem samtalerne får du klarhed og overblik til at finde de løsninger, der er rigtige for dig. Jeg vil være ved din side hele vejen igennem forløbet.

Samtaleforløbets fem trin:

Trin 1 – Afklaring

Vi starter med en indledende samtale, der er en gratis og uforpligtende.

Du får:

 • en sundhedsfaglig gennemgang af din fysiske og mentale tilstand
 • en vurdering af om min behandling matcher dit behov
 • evt. en vejledning i, hvem der bedre kan hjælpe dig
 • de første redskaber, som hjælper dig til at få det bedre her og nu

Trin 2 – Afstressning

Giver dig indsigt i sammenhængen mellem din situation og din reaktion. Du arbejder med øvelser som giver dig fysisk og mental afstresning og som hjælper dig til at få ro. Disse redskaber hjælper også på eventuelle søvnproblemer.

Trin 3 – Nyorientering

Efterhånden som der kommer ro på og du har mere overskud, arbejder vi dine indre mekanismer, dine værdier og prioriteringer. Du får ny viden, copingmetoder og redskaber, som giver dig nye handlemuligheder og strategier.

Trin 4 – Tilbagevending

Vi begynder at arbejde på en tilbagevending til hverdagslivet. Du har øvet dig i at bruge dine redskaber og coping metoder og skal nu til at bruge dem uden for hjemmets ramme.
Vi arbejder med en tilbagevending til arbejdslivet, hvis du er sygemeldt.

Trin 5 – Fastholdelse

Afslutningsvis har vi én til at opfølgende samtaler, for at sikre at de nye tiltag fungerer for dig og du støttes til at fastholde det gode arbejde, du har gjort.

Min tilgang:

Jeg arbejder ud fra en sundhedsfaglig og neurofysiologisk tilgang.

Min viden og kompetencer indenfor arbejdsmiljøområdet, kobles med dine oplevelser, erfaringer og reaktioner.

Jeg tager udgangspunkt i den viden og de anbefalede eksperter som fx psykolog og forsker Malene Friis Andersen, professor og stressekspert Bo Netterstrøm og psykolog Lisa Nelholt fra Arbejdsmedicinsk klinik i Herning giver. Samt håndarbejdslærer, psykolog og ph.d Anne Kirketerp, som har forsket i craft-psykologi.

Jeg bor i naturskønne omgivelser med skov, marker nær Gudenåen. Jeg bruger gerne naturen og dennes beroligende effekt i forløbene.

Derudover følger jeg og benytter Århus Universitets Mindfulness Centers vejledning og kurser.

Jeg kender de behandlingstilbud, som det offentlige tilbyder.

Henvisninger:

Artikel med Lisa Nelholt

Om Craft-psykologi ved Anne Kirketerp

Om Bo Netterstrøm

Om Malene Friis Andersen

Priser for et samtaleforløb

Mange er klar igen efter 2-3 samtaler. Det at blive klar over, hvad der er op og ned, få et overblik og kende de næste skidt på vejen, er ofte det der skal til for at komme tilbage på sporet.

For dig der er mere ramt  strækker et stresscoaching forløb sig typisk over 5 – 9 samtaler, som tilpasses individuelt.

Udover behandling på min adresse, Houlbjergvej 1, 8870 Langå, har jeg stor erfaring i både at samtale pr. telefon og Skype.

Efter aftale kan jeg også komme hjem til dig. Pris aftales ift. km og tidsforbrug.

Book en GRATIS og UFORPLIGTENDE samtale og få afklaret om mit tilbud, der passer til dig.

Book nedenfor

Pris for samtaler

1. – 3. samtale: 750 kr. pr. samtale
Ved et samlet køb på 3 samtaler: 1687,00 kr, inkl. 25% rabat

+ 4 samtale: 675 kr. pr. samtale
Ved et samlet køb på 4. – 8. samtale: 2025,00 kr., inkl. 25% rabat

Ved køb af 10 samtaler samlet: 4410,00 kr., Inkl. 30% rabat pris ved køb af 10 enkelttimer er (3*750 + 7*675 = 6975,00 kr.)

I et forløb er der i prisen inkluderet:

 • Bogen “mindre stress MERE OVERSKUD” af Bjarne Toftegaard
 • En arbejdsbog
 • Div. redskaber som fx “Livshjulet”
 • Skriftlige materialer om fx “Resiliens” og “Assertiv kommunikation”
 • Og selvfølgelig kaffe / te, vand mm under samtalerne

OBS: Udeblivelse eller afbud mindre end 24 timer, afregnes med 500,00 kr.
Betaling foregår via bankoverførsel til kontonr. 0400 4026746774.