Det formelle

Ansvar:

Jeg står til enhver tid til ansvar for, at de oplysninger, råd og viden jeg formidler, er korrekt og underbygget af forskning og anerkendt undersøgelse. Jeg frasiger ansvaret for, at ovenstående brug af kunder på en måde således, det har den tidligere effekt.

 

Betalingsbetingelse:

Betaling sker via bankoverførelse til Lån og Spar Bank
Reg.nr. 0400 Kontonr. 4026746774
Senest 8 dage efter udstedelse af faktura.

 

Fotos:

Portrætter: Ane Matilde Strandgaard Borgbjerg og Jimmy Leen Friis

Øvrige: Ane Matilde Strandgaard Borgbjerg og Rikke Borgbjerg

 

Sti med græs og sne

PRIVATLIVSPOLITIK FOR:
Sundt-Arbejdsmiljø

Jeg behandler persondata i min virksomhed og har derfor forbindelse med de nye EU-regler for opbevaring af data udarbejdet denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan jeg indsamler, behandler og opbevarer dine data samt hvilke rettigheder du har.

Behandling af persondata
De data, jeg anvender, mulig:
– Almindelige persondata: Dit navn, telefonnummer, e-mailadresse og evt. adresse
– Følsomme data: fx relevante helbredsoplysninger og sociale oplysninger.

Jeg indsamler og opbevarer dine personlige data i forbindelse med og for at kunne:
– Kontakte dig, bekræfte og følge op på aftaler
– Udføre konsultationer og journalføring
– Tilbyde den bedst mulige behandling i forhold til din behov
– Afregne med evt. anden partner, der betaler din service hos mig
– Opfylde lovkrav

Jeg indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendigt. Derudover kan bestemme ved lovgivning, hvilke typer data der er nødvendige for indsamling og opbevaring til min forretningsdrift.
Jeg sammenstiller ikke dine data med data fra andre aktører: fx fra sociale medier og amkender ikke dine personlige data til andet end til min behandling af dig.

Hvorfra kommer dine data?
Jeg indsamler oplysninger direkte fra dig.
Jeg indhenter dette samtykke, inden jeg behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre jeg har et lovligt grundlag for at behandle dem.
Jeg oplyser dig om et sådant grundlag og om min legitime interesse i at behandle dine persondata.

I forbindelse med samtaleforløb gennem en forsikringsordning har jeg brug for at kunne videregive korte og overordnede oplysninger til et forsikringsselskab om, hvor vi er i behandlingsforløbet, hvis der er behov for at søge om flere timer. Jeg vil altid spørge dig om dette samtykke til videregive oplysninger.

Dette samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til mig.

Kontrol, opdatering og sletning af dine persondata
Jeg kontrollerer, at de persondata, jeg har om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Jeg sørger også for at opdatere dine persondata løbende.

Jeg sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til min indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Jeg har oplysningspligt i forhold til at forebygge skade, hvis jeg vurderer, at du er til fare for dig selv eller andre, og skærpet underretningspligt, hvis jeg får alvorlig mistanke om, at et barns udviklingsbetingelser er i fare.

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af persondata
Jeg behandler personlig information, da jeg har en kontraktlig forpligtelse over for klienter eller udfører tjenester efter klienters ønske.

Jeg er forpligtiget til at overholde gældende lovgivning herunder EUs databeskyttelsesforordning og anden relevant sundhedsretslig lovgivning.

Dine personlige oplysninger bliver ikke delt med andre, solgt eller offentliggjort på en anden måde, der er beskrevet i denne private livspolitik.

Det er frivilligt at give stresscoach Rikke Borgbjerg personlig information, men for at modtage ydelser under en eventuel forsikringsordning skal du give stresscoach Rikke Borgbjerg den nødvendige information. Sikkerhed Jeg beskytter dine persondata og har forudsat foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Jeg fører journal på papir og sørger for at holde personlig information adskilt fra følsomme oplysninger og gemmer journal på et sikkert sted.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for ID-tyveri, økonomisk fane, fane omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil jeg underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som mulig samt melde det til Datatilsynet.

Dine rettigheder
Du har til en hvilken som helst tid ret til at få oplyst, hvilke data jeg behandler om dig, hvor de stammer fra og hvad jeg ammer dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe jeg opbevarer dine persondata. Adgangen kan hund være begrænset af hensyn til andre personer privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Hvis du mener, at de persondata, jeg behandler dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til mig og oplyse mig om, hvor unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil jeg have en forpligtelse til at slette / makulere dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dette samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som jeg indhenter dem til, kan du seng om at få dem slettet / makuleret.

Når du henvender graver til den dataansvarlige med en anmodning om at få rettet eller slettet din persondata, undersøger jeg, om betingelserne er nødvendige, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som mulig.

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for mig, og dem, jeg har indhentet om dig hos andre aktører på baggrunden af ​​denne samtykke. Hvis jeg behandler data om at grave som led i en kontrakt, hvor du er del, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden psykolog.

Kontakt den dataansvarlige og behandler:
Rikke Borgbjerg: info@balance-i-dit-liv.dk, Tlf: +45 51864626

Ønsker du at høre mere eller har spørgsmål, så tøv ikke med at lade mig kontakte dig.

Send en besked via kontaktformularen, så svarer jeg senest indenfor to hverdage.
Du kan også se mit telefonnummer, samt træffetider nedenfor.