Viden

Emnerne står i alfabetisk rækkefølge:

ARBEJDSPLADSEN:

DE 6 BETYDINGSFULDE FAKTORER

Også kaldet “De 6 guldkorn”

Gennem flere års forskning har det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø (NFA) identificeret seks faktorer, der er helt centralt for mennesker i deres arbejde:
– Indflydelse
– Mening
– Forudsigelighed
– Social støtte
– Belønning / Anerkendelse
– Krav

De fem første kan man ikke få for meget af. Hvorimod den sidste, krav, forholder det sig anderledes. Både for høje, for lave og uklare krav har en negativ indflydelse.
Læs mere på dette link:  De 6 guldkorn, NFA

SOCIAL KAPITAL

Social kapital består af de tre elementer:

 • Tillid
 • Retfærdighed
 • Samarbejdsevne

Tre faktorer der har betydning for virksomheders evne til sammen på “levere varen”.
Jo højere social kapital – jo højere effektivitet og fortjeneste.

Tre former for social kapital

I forskningen på NFA skelner man mellem 3 former for social kapital:

 1. Samlende social kapital  mellem kolleger inden for de enkelte hold eller afdelinger på arbejdspladsen,
 2. Brobyggende social kapital  mellem forskellige teams eller afdelinger på arbejdspladsen,
 3. Forbindende social kapital  mellem a) medarbejdere og den nærmeste ledelse af afdelingerne og b) en forbindende social kapital mellem medarbejderne og den samlede ledelse af hele arbejdspladsen.

Læs mere på dette link:    Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø (NFA)

 

STRESS

Hvad er stress?

Stress er ikke en sygdom, selvom det kan føles sådan.

Stress er en biologisk reaktion i vores krop, som kan opstå af forskellige påvirkninger og belastninger.

Den kan opstå af en akut påvirkning eller en langvarig.

I den   akutte   situation hjælper vores biologiske system os til at overkomme en “billetpris”. Det er sundt og godt!

Ved   langvarige  påvirkninger og belastninger, hvor kroppen er i beredskab eller overbelastes over lang tid, reagerer vi med stresssymptomer.

En langvarig stress nedsætter din arbejdsevne og livskvalitet pga:

 1. Nedsatte kognitive evner:
  – hukommelse
  – holde overblik
  – indlæringsevnen
  – kreative evner
 2. Adfærden ændrer sig ofte i form af:
  – udtrættes hurtigt
  – bliver hurtigere irritabel
  – får “skyklapper” på
  – har svært ved at samarbejde
  – bliver hurtigere ked af det
  – får flere sygedage
 3. Det almene helbred påvirkes:
  – søvnproblemer
  – får hyppigere infektioner pga.
  et svækket immunforsvar

  – hovedpine
  – maveproblemer
 4. Fysiske helbredsproblemer:
  – forhøjet blodtryk
  – hjertekar sygdomme
  – kroniske sygdomme forværres
  – opblussen i eksem o.l.

Stress kan give varige skader, så jo tidligere man bliver behandlet jo bedre.

 

Stresshormoner

Kortisol er et hormon, som kroppen producerer i stressede situationer. I akutte stress-situationer kan kortisol sammen med adrenalin hjælpe dig til at præstere ekstra – både fysisk og mentalt. På den lange bane er for høje niveauer af kortisol dog skadeligt, både for din psyke og din krop – fordi vi ikke er skabt til at befinde os i konstant stress.

Sammen med adrenalin og noradrenalin er kortisol et af kroppens tre vigtigste stresshormoner, og spiller en central rolle i kroppens stressrespons. Når hjernen registrerer, at der er fare på færde, sender den signal til binyrerne om at producere ekstra kortisol og adrenalin. Kroppen aktiverer sit kamp/flugt-instinkt, hvilket er grunden til, at adrenalin også bliver kaldt kroppens kamphormon. Mens adrenalin virker hurtigt, virker kortisol lidt langsommere og over længere tid.

Problemet opstår, hvis stress-situationen bliver kronisk, og din krop hele tiden er i alarmberedskab. Der begynder kortisol at gøre mere skade end gavn. For meget kortisol i for lang tid kan gøre dig syg af stress og ovenikøbet ændre din hjerne.

Stress og Nervesystemet (NS)

Vores nervesystem er skabt for at få os til at reagere på de påvirkninger, vi bliver udsat for.
Vi har vores sansesystem som sikre vi fx flytter hånden, hvis det bliver for varmt, og så har vi vores autonome system, som vi ikke styre med vores bevidsthed men som styres gennem hormonerne. Det drejer sig om fx vores fordøjelse, hjerterytme, blodtryk, søvnrytme, aktivering af følelser m.m. Dette system er delt op i tre grene, det der fungerer :

➢ når vi er i balance i den jævne hverdag
➢ når vi bliver udsat for fare
➢ når vi oplever kærlighed, nærhed, omsorg, glæde, sejre

Det er forskellige hormonsystemer der aktiveres i de tre grene.

Når hverdagen kører i sin jævne gang og vi er i balance reguleres vi at hormonet .

Når du udsættes for en eller anden form for “fare” aktiveres stresshormonerne adrenalin, noradrenalin og kortisol (læs mere under Stresshormoner).

Når vi oplever kærlighed, omsorg og nærhed aktiveres hormonerne oxytocin og serotonin. Disse hormoner stimulerer følelsen af tryghed, omsorg, glæde, at elske og vi bliver afspændte, rolige og veltilpasse.

Når vi oplever at lykkes, at sejre, at overvinde belønnes vi gennem hormonet dopamin, som giver os wow-følelsen og gør os helt høje. I mindre doser får det os til at føle os glade, opløftede og troen på vi kan mere.

I behandling af stress benytter vi os af at aktivere disse tre hormoner. Udover de beskrevne virkninger, dæmper de også aktiveringen af stresshormonerne.

Kontakt mig i dag på +45 51 86 46 26 eller skriv en mail til info@balance-i-dit-liv.dk