Virksomheder

Til virksomheden som ønsker:

➢ at forebygge stress hos medarbejdere
➢ at håndtere stress hos medarbejdere
➢ at få stress sygemeldte medarbejdere sikkert og bedst tilbage på job igen

 

Min standardydelser:

1. Forebyggelse af stress hos medarbejdere:

➢ Til dags kursus for ledere “2 i én – Forebyg stress og øg arbejdspladsens robusthed”

➢ Èt dags kursus for ledere og tillidsvalgte “Sådan spotter jeg en stresset medarbejder”

➢ Èt dags kursus for ledere og tillidsvalgte “Få din nye medarbejder godt i gang
gennem onboarding”

➢ Sparring med leder/ledere om konkrete udfordringer

➢ Coaching af leder/ledere ift. samtalen om stress

➢ Gruppeforløb for medarbejdere, der har brug for redskaber til forebyggelse af stress

➢ Forløbet “Nej tak til stress” for ledere og medarbejdere i skabelse af fælles kultur.

 

2. Håndtering af stress hos medarbejdere:

➢ Terapeutisk stressbehandling til den stressramte
➢ Sparring med leder/ledere ift. håndtering af begyndende stress hos medarbejder ➢ Minikursus i “God ledelse under sygefraværet og i tilbagevendingsforløbet”

 

3. Tilbagemelding efter længere sygemelding:

➢ Coaching for leder/ledere ift. hvordan kan leder agere så det ikke gentager sig ➢ Få en sikre tilbagevendingsplan for den sygemeldte stressramte medarbejder

 

Jeg skræddersyr en løsning der passer til jeres behov.
Således at jeg kan levere alt fra en enkelt ydelse eller pakkeløsninger.

Hvad så, når det er privatlivet der presser? spørger ledere

Privatliv og arbejdsliv kan ikke adskilles, derfor bliver det desværre også virksomhedens problem.Intet menneske kan gå igennem livet, uden der på tidspunkter sker ting, som belaster én som menneske. Det kan være både privat og i arbejdslivet.

Læs mere om de enkelte tilbud nedenfor

“Faglighed, samarbejde og tillid er nøgleord, når jeg levere en ydelse„

Læs mere om kursus og forløb

På alle kurser og forløb får I:
➢ Den nyeste viden
➢ Brugbare redskaber
➢ Input til konkrete problemstillinger

Alle kurser er opbygget med følgende elementer: ➢ Oplæg

➢ Refleksionsrum
➢ Drøftelser
➢ Inddragelse af jeres egne erfaringer ➢ Drøftelse af cases

2 dags kursus for ledere “2 i én – Forebyg stress og øg arbejdspladsens robusthed”

Formål:
At lederne får viden, forståelse og redskaber således, de kan forebygge stress gennem skabelse af en robust arbejdsplads, hvor effektivitet og høj faglighed er i højsæde.

Temaer som bl.a. indgår:

➢ Hvad er stress?

➢ Hvad fører til stress?

➢ Arbejdsliv – privatliv

➢ Hvad er vilkår og hvad er arbejdsmiljø?

➢ Ydelse af høj fagligheden forebygger stress

➢ Stress smitter – smitter du?

➢ Fællesskab forebygger stress
– gennem social kapital
– styrk den psykologiske sikkerhed

➢ Forebyggelse gennem ledelse – de 6 guldkorn
– rammer
– tryghed

Det praktiske:
Kurset afholdes fra kl. 9.00 – 16.00 (eller efter aftale)
Kurset afholdes på kundens virksomhed, hvis ikke andet aftales.

Èt dags kursus for ledere og tillidsvalgte “Sådan spotter jeg en stresset medarbejder”

Formål:
At ledere og tillidsvalgte kan samarbejde om, at tage stress i opløbet, forebygge sygefravær og unødig belastning af tilbageværende personale, samt høj trivsel på arbejdspladsen.

Temaer som bl.a. indgår:
➢ Hvad er stress?
➢ Hvad fører til stress?
➢ Hvordan tilgår jeg en kollega/medarbejder, som jeg er bekymret for?
➢ Hvilken tiltag er hjælpsomme og brugbare for at forebygge en sygemelding?

Det praktiske: Ét
dags kurset afholdes fra kl. 9.30 – 16.00 (eller efter aftale)
Èt dags kurset afholdes på kundens virksomhed/arbejdsplads, hvis ikke andet aftales.

Èt dags kursus for ledere og tilidsvalgte “Få din nye medarbejder godt i gang gennem onboarding”

Formål:
At virksomheden hindrer et uhørt højt flow af nyansatte, samt at den nyansatte hurtigt bliver produktiv og trives. Dette et fælles grundlag og udgangspunkt får nye medarbejdere hurtigt integreret i virksomheden/arbejdspladsen.

Temaer som bl.a. indgår:
➢ Fra jobsamtale til jobstart
➢ den første dag, uge, måned….
➢ de tre facetter: faglighed, social integration, klarhed i opgaven og rollen

Det praktiske: Ét
dags kurset afholdes fra kl. 9.30 – 16.00 (eller efter aftale)
Èt dags kurset afholdes på kundens virksomhed/arbejdsplads, hvis ikke andet aftales.

Minikursus for ledere og tillidsvalgte “Få medarbejderen godt igennem et sygefraværs- og tilbagevendingsforløbet”

Formål:
At virksomheden for sine ansatte så godt og hurtigt gennem et sygdomsforløb. I får et samarbejde med en fælles tilgang i arbejdet for og med den sygemeldte.

Temaer som bl.a. indgår:
➢ Retningslinjer som giver klarhed
➢ Pligter
➢ Omsorg og tryghed
➢ At opbygge energi og kognitiv kapacitet ➢ Rammer og opgaver
➢ En konkret og fleksibel plan

Et Minikursus afholdes på 3 timer.
Minikurset afholdes på kundens virksomhed//arbejdsplads, hvis ikke andet aftales.

Coachingforløb for leder

Formål:
At den enkelte leder får implementeret ny viden på en måde, så den kan omsættes til ny praksis i ledelsen af ​​medarbejdere.

Et forløb aftales individuelt ift. antal gange, tidsperiode, ramme og form.

Coachingforløb for en gruppe af ledere

Formål:
At virksomheden sikre at ny viden og praksis bliver implementeret gennem hele virksomheden. At lederne kan få vendt hindringer og problemstillinger i et fortroligt rum, samt lære af hinandens erfaringer.

Sidegevinsten er, at lederne få opbygget et fællesskab, som styrker den enkelte. Et forløb aftales individuelt ift. antal gange, tidsperiode, ramme og form.

Sparring til leder

Formål:
At den enkelte leder får behandlet konkrete problemer, således nye handlemuligheder og perspektiver bliver tydelige.

Et forløb aftales individuelt ift. antal gange, tidsperiode, ramme og form.

Gruppeforløb for medarbejdere, der oplever sig presset

Formål:
At medarbejderne får indsigt, ny viden og redskaber til at håndtere de forhold som presser dem, således de kan bevare/genskabe arbejdsglæde og trivsel i deres liv.

Et gruppeforløb har mellem 4 – 12 deltagere.

Jeg arbejder ud fra Helhedsmodellen og KTF-metoden ( Krop, Tanker, Følelser), som sikrer, at vi kommer omkring alle relevante aspekter i deltagernes indre system og liv.

Helhedsmodellen:

Helhedsmodellen

Temaer som bl.a. indgår:
➢ Spot din signaler på begyndende stress
➢ Hvad fører til stress?
➢ Hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige strategier og handlinger ➢ Mentale stressforebyggende redskaber
➢ Stressreducerende øvelser
➢ Brug af livscirklen

➢ Resiliens: sådan bevarer du dig selv
➢ Bliv bevidst om, hvad du er en del af og de krav der stilles

Det praktiske:

Forløbet afholdes over 4 seancer á 3 timer over en aftalt perioden.
Det planlægges over en periode for, at viden kan bundfælde sig og redskaber afprøves mellem seancerne, således implementeringen sker løbende og med opfølgning.

Det konkrete forløb aftales i samarbejde med den enkelte virksomhed/arbejdsplads.

Forløbet “Nej tak til stress” for ledere og medarbejdere i skabelse af fælles kultur

Terapeutisk behandling

Formål:
At den stressramte bliver afstresset og i stand til at håndtere de forhold som fremkalder stresssymptomerne.
At det opdages hvis der er arbejdsmæssige forhold der er så uhensigtsmæssige, at de frembringer stresssymptomer hos medarbejderen, således der kan tages initiativ til egnede tilpasninger.

Behandlingen foregår individuelt.
Den kan foregå på arbejdspladsen, i min praksis, telefonisk eller som webmøde, ofte i en kombination.

Virksomheden/nærmeste leder blive involveret, hvis jeg vurderer, der er arbejdsforhold som der er brug for at blive set på ift. den ansattes.

Antallet af behandlinger ligger mellem tre til ti, afhængig af den stressramtes belastnings- grad.
Det skal forventes, at der skal arbejdes med øvelser og redskaber mellem behandlingerne. Derudover lægges der en til to opfølgende samtaler, som sikre fastholdelse af ny viden, handlemønstre og strategier.

I Behandlingen indgår:

➢ én til én samtaler
➢ stressreducerende mentale og fysiske øvelser
➢ redskaber til nye forebyggende personlige strategier

Behandlingen tager udgangspunkt i Helhedsmodellen, som sikre at vi arbejder med stressen på alle niveauer.

Forløb:

Et forløb afholdes over flere gange over en aftalt tidsperioden.
Det konkrete forløb aftales i samarbejde med den enkelte virksomhed/arbejdsplads, afhængig af udgangspunkt, målsætning, antal ansatte m.m..
Det planlægges over en periode for, at viden kan bundfælde sig og redskaber afprøves mellem seancerne, således implementeringen sker løbende og med opfølgning.

Ønsker du at høre mere eller har spørgsmål, så tøv ikke med at lade mig kontakte dig.

Send en besked via kontaktformularen, så svarer jeg senest indenfor to hverdage.
Du kan også se mit telefonnummer, samt træffetider nedenfor.